مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECEF

مخفف عبارت ECEF

Earth-centered Coordinate System
سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با...
VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
پل

مخفف عبارت پل

پرداخت لحظه‌ای
سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) که توسط شرکت...
PNS

مخفف عبارت PNS

Peripheral Nervous System
دستگاه عصبی پیرامونی یا سامانهٔ عصبی...
ساجات

مخفف عبارت ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل...