مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCC

Microelectric and Computer technology Corporation

علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترونیک و تکنولوژی کامپیوتر است.
جامعه شرکت‌های آمریکائی که برای هدایت تحقیقات در کامپیوترهای پیشرفته تشکیل شده است.
MCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود