مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSP

Certificated Systems Professional

طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:
مشخص کردن متخصصین سیستم‌ها که به سطح معیّنی از دانش و تجربه در اصول و مهارت‌های سیستم‌ها ، مدیریت منابع اطلاعاتی و قوانین مربوط به آن رسیده‌اند. تهیه امکانات ، خطوط راهنما و روش‌های ارزیابی لازم برای رسیدن به وضعیت تخصصی. تشویق به ادامه پیشرفت تخصصی و ترغیب به تبعیت از استانداردهای تخصصی.
CSP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود