مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...
INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...