مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GLONAS

مخفف عبارت GLONAS

GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
WPF

مخفف عبارت WPF

Windows Presentation Foundation
WPF یا Avalon یک زیر سیستم گرافیکی لحاظ...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...
UIS

مخفف عبارت UIS

University of Illinois at Chicago
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو یا اختصارا...