مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GPT

مخفف عبارت GPT

Generative Pre-trained Transformer
چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) یک بات مکالمه است...
WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
FCP

مخفف عبارت FCP

Fixed Communications Provider
ارتباطات ثابت با وام‌واژه اف‌سی‌پی...
CFTC

مخفف عبارت CFTC

Commodity Futures Trading Commission
CFTC آژانس مستقر در ایالات متحده مسئول...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
ICF

مخفف عبارت ICF

IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...