مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISICE

Iranian Society of Instrument & Control Engineering

انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
ISICE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود