مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DORIS

مخفف عبارت DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...
SMA

مخفف عبارت SMA

Synchronous Multiplexer Add Drop
مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا...
IBRD

مخفف عبارت IBRD

International Bank for Reconstruction and Development
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از...
EBCT

مخفف عبارت EBCT

Electron Beam Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای با پرتو الکترون یا...
OCRES

مخفف عبارت OCRES

OMG Certified Realtime and Embedded Systems Speacialist
گواهینامه متخصص OMG برای سیستمهای بی...