مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UMG
مخفف عبارت UMG
Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...
JSON
مخفف عبارت JSON
JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
CG
مخفف عبارت CG
Computer Graphics
گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری...
WPS
مخفف عبارت WPS
Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...
FET
مخفف عبارت FET
Field Effect Transistor
وسیله نیمه‌هادی که به‌عنوان یک عنصر...
COBOL
مخفف عبارت COBOL
COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE
یک زبان سطح بالا که برای کاربردهای...