مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
IPG

مخفف عبارت IPG

Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...