مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GHB

Gamma HydroxyButyrate

نوعی داروی مخدر

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم‌گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی.
GHB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود