مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE

مخفف عبارت MSE

Microsoft Security Essentials
مایکروسافت سکوریتی اسنشالز (MSE) یک...
INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
CTO

مخفف عبارت CTO

Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...