مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE
مخفف عبارت MSE
Microsoft Security Essentials
مایکروسافت سکوریتی اسنشالز (MSE) یک...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
CTO
مخفف عبارت CTO
Chief Technology Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات (به اختصار...
سما
مخفف عبارت سما
سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی یا سما...
HSBC
مخفف عبارت HSBC
Hongkong and Shanghai Banking Corporation
اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) نام بانکی بریتانیایی...
ELN
مخفف عبارت ELN
Ejército de Liberación Nacional
دومین سازمان چریکی چپ کلمبیا که هیچوقت...
RFQ
مخفف عبارت RFQ
Request For Quotation
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار -...
UNSC
مخفف عبارت UNSC
United Nations Security Council
شورای امنیت یکی از ارگان‌های سازمان ملل...
IIT
مخفف عبارت IIT
Indian Institutes of Technology
مؤسسات فناوری هندوستان مشهور به...