مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SIS

مخفف عبارت SIS

Saline Infusion Sonography
اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از...
VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
VCO

مخفف عبارت VCO

Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی...
APPC

مخفف عبارت APPC

Advanced Program to Program Communication
یک ویژگی توسعه یافته به عنوان بخشی از...
PIN

مخفف عبارت PIN

Personal Identification Number
Pin عدد شناسائی فردی است. عدد حفاظتی که...
APM

مخفف عبارت APM

Advanced Power Management
رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط...