مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAQ

Frequently Asked Questions

FAQ فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در زمینه‌ای خاص و در ارتباط با موضوعی مشخص است.
FAQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود