مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

بوم

مخفف عبارت بوم

برنامه ویژه مدرسه
بوم مخفف برنامه ویژه مدرسه هست. به این...
EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
PPFA

مخفف عبارت PPFA

Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا...
CPO

مخفف عبارت CPO

Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد اجرایی...