مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...
VLSI

مخفف عبارت VLSI

Very Large Scale Integration
مجتمع‌سازی در مقیاس بسیار بزرگ. معمولاً...