مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
N

مخفف عبارت N

Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...
LTPS

مخفف عبارت LTPS

Low Temprature Poly Silicon
یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های حاضر در...