مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIVX

مخفف عبارت PIVX

Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...
SIMD

مخفف عبارت SIMD

Single Instruction, Multiple Data
در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به...
RIS

مخفف عبارت RIS

Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده است...