مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSTL

مخفف عبارت SSTL

Surrey Satellite Technology
ساری ستلایت (SSTL) شرکت فناوری هوافضای...
CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...