مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
PTA

مخفف عبارت PTA

Prevention of Terrorism Act
قانون پیشگیری از تروریسم (PTA) یک قانون...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...