مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
HDH

مخفف عبارت HDH

Humidification–DeHumidification
نمک‌زدایی یا شیرین کردن آب (HDH) اشاره...
USPD

مخفف عبارت USPD

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان USPD یک...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
SSA

مخفف عبارت SSA

Social Security Administration‎
اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا...
YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...