مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NASDAQ

مخفف عبارت NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation
نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس سهام در...
سمات

مخفف عبارت سمات

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...
BASF

مخفف عبارت BASF

Badische Anilin- und Soda-Fabrik
ب آ اس اف (BASF) بزرگترین شرکت صنایع...
CODAL

مخفف عبارت CODAL

Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
کدال سرواژه انگلیسی سامانه جامع...