مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
PMT

مخفف عبارت PMT

Pre Menstrual Tension
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...
TLB

مخفف عبارت TLB

Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک حافظه...