مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
TLB

مخفف عبارت TLB

Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک حافظه...
IAHD

مخفف عبارت IAHD

International Association for Handicapped Divers
انجمن بین‌المللی غواصان معلول یا به...