مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRV

Inspiratory Reserve Volume

حجم ذخیره دمی یا IRV: در انتهای یک دم معمولی به حداکثر حجم هوایی که بتوان وارد ریه‌ها نمود گفته می‌شود.
IRV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود