مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPH

Benign prostatic hyperplasia

هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) شایع‌ترین علت انسداد ادراری است که در میان مردان رخ می‌دهد. این بیماری هایپرتروفی خوش خیم پروستات نیز نامیده می‌شود. البته چون واژه هایپرپلازی، افزایش تعداد سلولهای اپیتلیال را که در آزمایش میکروسکوپی مشاهده می‌شود توصیف می‌کند، کاربرد واژه هایپرپلازی خوش خیم پروستات بهتر است.
BPH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود