مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TFC

مخفف عبارت TFC

Total Fixed Cost
هزینه ثابت کل در مدیریت مالی بکار میرود....
TFC

مخفف عبارت TFC

Toronto Football Club
تورنتو اف‌سی (TFC) یک تیم فوتبال در شهر...