مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COP

Colombian Peso

پزوی کلمبیا (به زبان بومی: peso colombiano) با کد ایزوی COP یکای پول کشور کلمبیا است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی کلمبیا قرار دارد.
COP
ارسال نظر

ارسال نظر