مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SGD

مخفف عبارت SGD

Singapore Dollar
دلار سنگاپور (به زبان بومی: 新加坡元) با کد...
ICRS

مخفف عبارت ICRS

International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...
IERS

مخفف عبارت IERS

International Earth Rotation and Reference Systems Service
سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های...