مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG

مخفف عبارت MMOG

Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
UTM

مخفف عبارت UTM

Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
IMA

مخفف عبارت IMA

Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
X3D

مخفف عبارت X3D

Extensible 3D Graphics
اکس تری دی(X3D) نوعی فرمت فایل‌های سه...