مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
VAR
مخفف عبارت VAR
Video Assistant Referees
کمک داور ویدئویی (VAR) نوعی کمک داور در...
TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
UTM
مخفف عبارت UTM
Universal Transverse Mercator
سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس...
IMA
مخفف عبارت IMA
Integrated Modular Avionics
اویونیک ماجولار یکپارچه در حقیقت به...
SMA
مخفف عبارت SMA
Synchronous Multiplexer Add Drop
مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا...
SLT
مخفف عبارت SLT
Synchronous Line Terminal
ترمینال همزمان خط ، نوعی سیستم مخابراتی...
SLR
مخفف عبارت SLR
Synchronous Line Regenerator
تقویت کننده خط همزمان ، نوعی سیستم...
HDI
مخفف عبارت HDI
High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...
ISTE
مخفف عبارت ISTE
Integral of Square Time Error
در علم کنترل به معنی انتگرال حاصلضرب...
DICOM
مخفف عبارت DICOM
Digital Imaging and Communications in Medicine
دایکام (Dicom)‏ نوعی فرمت و فایل تصویری...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...