مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSM

مخفف عبارت MSM

Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند یا...
MNAC

مخفف عبارت MNAC

Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار MNAC...
HST

مخفف عبارت HST

Hubble Space Telescope
تلسکوپ فضایی هابل (HST) تلسکوپی است که...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...