مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ODD

مخفف عبارت ODD

Oppositional Defiant Disorder
اختلال نافرمانی مقابله جویانه (ODD) در...
CPF

مخفف عبارت CPF

Cost Per Follower
هزینه هر فالوور (دنبال کننده) در تبلیغات...
عتف

مخفف عبارت عتف

علوم ، تحقیقات و فناوری
اشاره به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری...
ISP

مخفف عبارت ISP

Iman Chemi Pasargad
واردات و صادرات انواع کالا.خریدو‌فروش و...