مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WNS

مخفف عبارت WNS

Wide Network Solutions
WNS یک شرکت انگلیسی ارائه دهنده خدمات...
ESP

مخفف عبارت ESP

ElectroStatic Precipitator
رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش...