مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DEAL

مخفف عبارت DEAL

Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
VMM

مخفف عبارت VMM

Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
HMAC

مخفف عبارت HMAC

Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام برپایه...
RSA

مخفف عبارت RSA

Rivest Shamir Adleman
در بحث رمزنگاری، آراس‌اِی (RSA) شیوه‌ای...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...