مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FPT

مخفف عبارت FPT

Fiat Powertrain Technologies
اف‌پی‌تی اینداستریال که مخفف فیات...
FPSO

مخفف عبارت FPSO

Floating Production Storage Offloading
امروزه شناورهای FPSO به بخش جداناپذیری...
POSCO

مخفف عبارت POSCO

Pohang Iron and Steel Company
پوسکو که مخفف انگلیسی شرکت آهن و فولاد...
EFL

مخفف عبارت EFL

English Football League
لیگ فوتبال انگلیسبا نام مخفف EFL که به...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...