مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...
LOT

مخفف عبارت LOT

Polskie Linie Lotnicze
لوت پولیش ایرلاینز، شرکت هواپیمایی حامل...