مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
XL

مخفف عبارت XL

eXtensible Language
ایکس ال یک زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری...