مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APK

مخفف عبارت APK

Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم اندروید...
ACI

مخفف عبارت ACI

American Concrete Institute
موسسه بتن آمریکا که به اختصار اِی‌سی‌آی...
SCVP

مخفف عبارت SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر...
DSLAM

مخفف عبارت DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب...
USWR

مخفف عبارت USWR

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران...
OEM

مخفف عبارت OEM

Original Equipment Manufactures
علامت اختصاری OEM شرکت یا سازمانی که...
UNEP

مخفف عبارت UNEP

United Nations Environment Programme
برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وابسته...