مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
SDN

مخفف عبارت SDN

Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...
TMDS

مخفف عبارت TMDS

Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...
MIMO

مخفف عبارت MIMO

Multiple Input Multiple Output
مایمو یا MIMO که عبارت اختصاری (Multipl...