مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VST

مخفف عبارت VST

Virtual Studio Technology
وی‌اس‌تی یا VST سرواژه کلمات فناوری‌های...
OME

مخفف عبارت OME

Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
PCM

مخفف عبارت PCM

Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
FDM

مخفف عبارت FDM

Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...
BRIDGE

مخفف عبارت BRIDGE

Building Radio frequency IDentification for the Global Environment
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط...
VCO

مخفف عبارت VCO

Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی...