مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
VANOS

مخفف عبارت VANOS

VAriable NOckenwellen Steuerung
زمان‌بندی متغیر میل‌سوپاپ در خودرو...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...
PDE

مخفف عبارت PDE

Partial Differential Equations
معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای، به...