مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
JCPOA

مخفف عبارت JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
برجام

مخفف عبارت برجام

برنامه جامع اقدام مشترک
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
SNMMI

مخفف عبارت SNMMI

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...