مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شمپه

مخفف عبارت شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای
دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع...
NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
KEPCO

مخفف عبارت KEPCO

Korea Electric Power Corporation
کپکو (KEPCO) شرکت برق کره‌ای است، که در...
CBRN

مخفف عبارت CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
INF

مخفف عبارت INF

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
JCPOA

مخفف عبارت JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...