مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WPAN

مخفف عبارت WPAN

Wireless Personal Area Network
یک شبکه محدوده شخصی بی سیم (WPAN) شبکه...
PCP

مخفف عبارت PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun
نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از...