مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GFE

Girl Friend Experience

تجربه دوست دختر قبلی
GFE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود