مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNS3

مخفف عبارت GNS3

Graphical Network Simulator
جی‌ان‌اس۳ (GNS3) یک نرم‌افزار متن ‌باز...
VCR

مخفف عبارت VCR

Video Cassette Recorder
برای بازبنی فیلم های ضبط شده در دوربین...