مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FFS

مخفف عبارت FFS

Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
LIMS

مخفف عبارت LIMS

Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
VMM

مخفف عبارت VMM

Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...