مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VLSI

مخفف عبارت VLSI

Very Large Scale Integration
مجتمع‌سازی در مقیاس بسیار بزرگ. معمولاً...
FPLA

مخفف عبارت FPLA

File Programming Logik Array
به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل...
EPO

مخفف عبارت EPO

Emergency Power Off
علامت اختصاری EPO ، به‌معنای یک مدار و...