مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OCSMP

OMG Certified Systems Modeling Professional

گواهینامه حرفه ای مدلسازی سیستمها
OCSMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود