مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
BPD

مخفف عبارت BPD

Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...
CAMPEP

مخفف عبارت CAMPEP

Commission on Accreditation of Medical Physics Education Programs
کمیسیون اعتباری برنامه‌های آموزشی فیزیک...
UQ

مخفف عبارت UQ

University of Queensland
دانشگاه کوئینزلند که به اختصار UQ یو...
MU

مخفف عبارت MU

Marshall University
دانشگاه مارشال (MU) یک دانشگاه عمومی،...
SLE

مخفف عبارت SLE

Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...
RISD

مخفف عبارت RISD

Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...