مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WTF

World Taekwondo Federation

فدراسیون جهانی تکواندو
WTF
ارسال نظر

ارسال نظر