مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NFE

Nokia Firmware Editor

نرم افزار NFE برای کوک کردن فریمور های نوکیا به کار می رود.
به طور ساده تر؛ نرم افزاری است برای ایجاد تغییرات دلخواه بر روی سیستم عامل گوشی های نوکیا
NFE
ارسال نظر

ارسال نظر