مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFRS

مخفف عبارت IFRS

International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...
CEN

مخفف عبارت CEN

Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
WaSP

مخفف عبارت WaSP

ProtestantWeb Standards Project
پروژه استانداردهای وب ( WaSP ) یک گروه...
PCAOB

مخفف عبارت PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board
هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام...