مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
MSNBC

مخفف عبارت MSNBC

Microsoft Network and NBC
ام‌اس‌ان‌بی‌سی رسانهٔ خبری ۲۴ ساعته در...